Jag vill lansera mitt företag internationellt

Dessa sidor vänder sig till dig som har en energiinnovation som du är redo att lansera. Vi har flera olika erbjudanden som kan hjälpa dig på vägen.

India Sweden Innovations' Accelerator

Är du intresserad av att ta din innovation till Indien? Då kan programmet India Sweden Innovations' Accelerator Indonesia vara något för dig.

ScaleUp Sweden

ScaleUp Sweden är en pilotinsats som pågår till och med oktober 2018. Det övergripande syftet är att testa olika angreppssätt för att öka internationaliseringsgraden från scale-up företag, det vill säga ett företag som har kapacitet och vill skala upp sin verksamhet och expandera utomlands.

 

Cleantech Hubs

Genom ett samarbete med Business Sweden, erbjuder programmet ett urval av svenska innovationer ökad exponering mot internationella investerare och partners. 

Smart city Sweden

Syftet med Smart City Sweden är att visa upp verksamheter och testbäddar för smarta städer runt om i landet samt verka för att öka internationell attraktionskraft för svenska hållbara stadslösningar.

 

Tysklandsprogrammet

Energimyndigheten och Tysk-Svenska Handelskammaren har utvecklat ett särskilt program för att underlätta för svenska energiteknikföretag att få tillträde till den tyska marknaden.

 

A Challenge from Sweden

Vi vill att innovationer ska lyckas! Därför finns plattformen A Challenge from Sweden där drivna kunder, leverantörer, investerare och experter kan mötas. Vårt erbjudande är delad expertkompetens i ett växande internationellt nätverk.

Business Accelerator Programme Indonesia

Business Accelerator Programme Indonesia stöder små- och medelstora företag, med teknik och tjänster inom förnybar energi och energieffektivisering, att utforska och komma ut på den indonesiska marknaden.

Marknadslansering av nya energiinnovationer

Vi har ett stöd som riktar sig till dig med ett SMF-företag som behöver lansera din energiinnovation på den svenska marknaden och/eller förbereda den inför en internationell lansering. Din innovation ska ha en trovärdig potential att kunna bidra till omställningen av energisystemet och ha goda förutsättningar att kunna nå en storskalig tillämpning.