Innovationskluster för internationalisering

Inbjudan till seminarium för beviljade planeringsunderlag 2017 inom utlysningen "Innovationskluster för internationalisering inom energiområdet".