Program för Storbritannien

Energimyndigheten har två program som riktar sig till den brittiska marknaden. Ett program för svenska energiteknikföretag och ett för svenska företag inom fjärrvärmebranschen.

Sustainable Heating By Sweden

Programmet lanseras under 2016 och riktar sig till svenska företag inom fjärrvärmebranschen som vill etablera sig på den brittiska marknaden.

Mer information om programmet.

Program för svensk energiteknik

Energimyndigheten samarbetar med Business Sweden och brittiska Carbon Trust för att implementera ett långsiktigt affärsprogram i Storbritannien. Det övergripande målet är att hjälpa ett urval av svenska företag inom energi- och miljöteknikområdet att skapa affärer i Storbritannien.

Mer information om programmet.