Heat Networks - Sustainability by Sweden

Energimyndigheten satsar genom programmet Heat Networks-Sustainability by Sweden på företag inom fjärrvärmebranschen som vill etablera sig eller växa på den brittiska marknaden.

Programmet bygger på tanken om att de deltagande företagen bildar kluster och som kan erbjuda gemensamma lösningar, anpassade till den brittiska marknaden. Svenska och brittiska aktörer möts genom en marknadsplattform som är byggd utifrån programmets behov. De bolag som önskar får tillgång till individuell stöttning och hjälp att anpassa sitt erbjudande till den brittiska marknaden.

Det övergripande målet med programmet är att:

  • Positionera ett svenskt fjärrvärmeerbjudande  mot aktörer i Storbritannien för att maximera potentiell försäljning.
  • Möjliggöra en oberoende plattform för de bolag och intressenter som vill verka för utvecklingen av hållbar fjärrvärme.

Är du intresserad av att delta? Fyll i en intresseanmälan här.

Värme och kyla är prioriterat område i internationella samarbeten

Energiministern har pekat ut hållbar värme och kyla som ett område att prioritera för internationella samarbeten i den svenska exportstrategin. I en analys som Energimyndigheten gjort av den brittiska energimarknaden och förutsättningar för svenska bolag att lyckas där, visar att det är rätt tillfälle att satsa för att Sverige ska kunna vara en del av den brittiska fjärrvärmeutvecklingen. Ett flertal svenska bolag från fjärrvärmebranschen har också visat intresse för att etablera sig och utveckla sina affärer på den brittiska marknaden.