Program för svensk energiteknik

Energimyndigheten lanserade under 2015 ett nytt program för att stötta svenska energiteknikföretag som vill etablera sig på den brittiska marknaden.

Under 2014 tog Energimyndigheten fram en strategi för marknadsintroduktion på den brittiska marknaden. Valet av den brittiska marknaden bygger bland annat på en enkätundersökning bland myndighetens portföljbolag där flertalet pekade ut den som sin målmarknad.

Energimyndigheten samarbetar med Business Sweden och brittiska Carbon Trust för att implementera ett långsiktigt affärsprogram i Storbritannien. Det övergripande målet är att hjälpa ett urval av svenska företag inom energi- och miljöteknikområdet att skapa affärer i Storbritannien.

Programmet lanserades i under 2015 och flera företag förväntas tillkomma under 2016.