USA

På följande sidor finns information om våra internationaliseringsprojekt i USA.

Energimyndigheten initierade och har börjat driva en satsning på området Cleanweb i USA under 2015 och 2016. Läs mer om satsningen USA Cleanweb här.

Energimyndigheten ansvarar för ett samarbete medllan Svenska Näringsdepartementet och den amerikanska delstaten Minnesota inom biooenergi. Syftet med samarbetet är att skapa tillväxt och arbetstillfällen samt att bidra till ökad andel förnybar energi. Läs mer om bioenergi i Minnesota här.