Program för cleanweb i USA

Energimyndigheten har analyserat hur framtiden ser ut för investeringar i miljöteknik i Kalifornien. Ett intressant och växande område är det som kallas "cleanweb" och som kombinerar IT-lösningar och miljöteknik.

Energimyndigheten noterade att det fanns ett stort intresse för svensk teknik då vi presenterade tio svenska bolag vid Cleantech Forum i San Fransisco i mars 2015. Sverige har gott rykte i Kalifornien inom IT där flera bolag blivit internationella framgångar. Svenska företag är också kända för att ligga långt fram avseende miljörelaterad innovation.

Energimyndigheten har därför beslutat sig för att initiera och driva en fortsatt satsning på området Cleanweb i USA under hösten/vintern 2015/16. Fokus för nästa etapp ligger framförallt på kunder och partners, men även denna gång blir det möten med investerare, både lokala och de nordiska som finns på plats i Silicon Valley.

Delegation 2016

Energimyndigheten samarbetar med Invest Skåne, Stockholm Business Region och Göteborg Business Region för att sätta ihop en stark svensk företagsdelegation till Cleantech Forum i januari 2016.

Är du intresserad av att vara ett av de företag som ingår i Energimyndighetens program för Cleanweb i USA? Platserna är begränsade och urval görs löpande. Kontakta Christopher Walden nedan.