Batterifondsprogrammet - dokumentation

Nedan finns presentationer från konferensen för Batterifondsprogrammet 2016. Energimyndigheten ansvarar inte för innehållet i presentationerna. Respektive föredragshållare har ansvar för sin egen presentation och alla frågor på innehållet hänvisas till presentationens ägare.

Fordonsindustrins framtida utmaningar: Batterianvändning ur ett fordonsperspektiv
Prof. Göran Lindberg, Svenskt el- och hybridfordonscentrum

Recycling of LiIon batteries
Prof. Alexandre Chagnes, Chimie ParisTech, France

Utmaningar inom batterisäkerhet
Dr. Annika Ahlberg-Tidblad, Scania

"Second life"-batterier för lokal lagring av solenergi
Riksbyggen, AB Volvo och Johannesberg science park

"Second life energy storage for fast EV charging"
Pete Beasley/Matthew Lumsden, Future Transport Systems Ltd, Great Britain

Utveckling av material och koncept

Återvinning