Presentationer från Solforum

Här finns presentationerna från Solforum 2017.

Presentationerna är listade i alfabetisk ordning, efter presentatörens förnamn:

Alvar Palm: Insatsprojekt för solceller

Anna Wolf: Solelens roll i framtidens energisystem

Björn Laumert: Effektiv Dish-stirlingbaserad solel med termisk lagring

Bo Albinsson: Okonventionell solelsteknologi upp och nedkonvertering av fotoner

Charlotta Winkler: BeBos solcellsguide för bostadsrättsföreningar

Gerrit Boschloo: Framsteg inom perovskitsolceller

Hanna Jansson och Britt Stikvoort: Prosumers and energy awareness

Jenny Palm: Vad driver hushållen att investera i solel

Jens Penttilä: Matcha solelproduktion och elanvändning

Jessica Wadin: Vad kan vi lära av migrerande affärsmodeller

Joakim Widén: Möjligheter för nätägare att hantera stora volymer solel

Joakim Widen: Slutrapport: utvärdering av tekniska lösningar för mer solel

Johan Felix: Solceller från naturresurser till e-skrot

Johan Nyqvist: Lokal solenergipotential och målinriktat arbete

Jonas Buddgård innovativ utveckling av processen för tillverkning av solcellsmoduler

Jouri Kanters: Hur offentliga aktörer kan stimulera investeringar i solel

Linda Kaneryd: Miljöpåverkan och avfallhantering av solceller

Marika Edoff: Tunnfilmsolceller - Nya koncept för högre verkningsgrader

Matz Tapper: Uppdaterade branschrekommendationer för småskalig prod

Peter Neretnieks: Utveckling av semi-transparenta solpaneler

Roger Östberg: Elcertifikatsystemet under förlängning

Sara Grettve och Daniel Kulin: Produktionskostnader för solel

Sara Klingberg: Solenergi som en del av byggnaden

Sofie Orvestedt och Fredrik Wedelstam: Olika bygglovshantering

Stenbjörn Styring: bränsle från solenergi och vatten från naturlig till artificiell fotosyntes

Tomas Edvinsson: Lågdimensionella material för generering av solbränsle