Projektinformation

Projekttitel:
Detaljerade CFD studier för vertikalaxlade strömkraftverk
Projekttitel (eng):
Detailed CFD studies of vertical axis current turbines
Project manager:
Johan Hoffman
Organisation:
Kungliga Tekniska Högskolan
Projektnummer:
P40435-1
Projektstart:
2015-08-01
Projektslut:
2018-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2015600 000 kr
2016800 000 kr
2017850 000 kr
2018816 000 kr
Total:3 066 000 kr
Programområde:
Sol/Vind/Vatten forskningsprogram
Program:
Marin energiomvandling 2015-2018
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Olsson
Ärendesammanfattning:
Detta projekt avser att använda avancerade CFD-modeller för att simulera ett antal givna turbinkonfigurationer för strömkraftverk och i detalj analysera krafterna. Detta kommer dels ge utökad kunskap om krafterna på strömkraftturbiner och dels kunna användas för att skapa en uppskattning av felet man får från förenklade modeller, samt kunna användas för att förbättra resultaten i de förenklade modellerna. Målet är att ta fram en modell som kommer göras tillgänglig som licensfri programvara.
Ärendesammanfattning (eng):
During the design of a current turbine, it is important to have a good model for estimating the forces on the turbine. The options today is either to use an advanced CFD model, which accurately can model the turbine, but are very computationally expensive, or simplified models can be used, which quickly can model a turbine, but the uncertainties in the results are large, as insufficient data is available for validation. In this project, an advanced CFD model will be used to simulate several different turbine configurations and in detail analyze the force data. This will give extended knowledge about the blade forces, and it will also be used to create an uncertainty estimation of the errors of the simplified models, and to calibrate the simplified models for improved accuracy