Projektinformation

Projekttitel:
Utveckling av vågkraftssystem med central omvandling (hub) till elektricitet, samt kombination av boj- och drivlinetekniker
Projekttitel (eng):
Design and development of wave power systems with centralized conversion to electricity (in a hub), and combining buoy and power-take-off technologies
Project manager:
Mikael Sidenmark
Organisation:
Ocean Harvesting Technologies AB
Projektnummer:
P40437-1
Projektstart:
2015-08-01
Projektslut:
2017-03-31
Budget:
ÅrBeviljat
20151 500 000 kr
2016765 600 kr
Total:2 265 600 kr
Programområde:
Sol/Vind/Vatten forskningsprogram
Program:
Marin energiomvandling 2015-2018
Energimyndighetens andel:
60 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Olsson
Ärendesammanfattning:
Projektet innefattar design och utveckling av vågkraftssystem baserade på en kombination av tekniker från CorPower och Waves4Power, samt hubbsystem från Ocean Harvesting. Projektet innefattar också utvärdering av prestandafördelar med CorPowers drivlina med avancerad styrning av fas- och dämpningskraft för Waves4Powers bojar. Det övergripande målet är att visa att ett vågkraftssystem som har hydraulisk energiöverföring från bojar till en central enhet för energiomvandling kan byggas med tillgängliga komponenter.
Ärendesammanfattning (eng):
The Swedish wave power companies Ocean Harvesting Technologies AB, CorPower Ocean AB and Waves4Power AB have identified that a combination of their technologies may provide improved performance, reduced cost of energy and thereby increased competitiveness. The objective with the project is the development of wave power systems that combines buoy technologies from CorPower and Waves4Power with the Ocean Harvesting hub system for centralized storage and conversion to electricity. Also CorPowers power take-off system with advanced control of phase and damping force will be evaluated for Waves4Powers buoys to investigate performance advantages. The project will focus on cost benefits of replacing energy storage and conversion to electricity in each buoy with centralized storage and conversion to electricity in the hub system, as well as replacement of electrical power cables with hydraulic hoses to connect the buoys with the hub system.
Dokument: