Projektinformation

Projekttitel:
Påverkan på marin naturmiljö från marin energiomvandling, speciellt våg- och strömkraft
Projekttitel (eng):
Effects on the marine environment from marine energy conversion, especially wave- and tidal power
Project manager:
Jan Sundberg
Organisation:
Uppsala universitet
Projektnummer:
P40857-1
Projektstart:
2015-10-01
Projektslut:
2018-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2015700 000 kr
20161 000 000 kr
2017920 000 kr
2018946 400 kr
Total:3 566 400 kr
Programområde:
Sol/Vind/Vatten forskningsprogram
Program:
Marin energiomvandling 2015-2018
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Olsson
Ärendesammanfattning:
Syftet med projektet är att studera effekter och förändringar som enskilda vågkraftsaggregat, eller en större park kan innebära för evertebrater, fisk och kräftdjur. Även ny teknik för tidvattenskraft kommer att undersökas, framförallt utifrån fiskars respons inför roterande turbiner. Dessutom kommer nya metoder för övervakning och undersökning av miljöpåverkan att utvecklas.
Ärendesammanfattning (eng):
Development of new renewable energy conversion is necessary to reduce our dependence on fossil fuels and ensure access to energy Wave power is one source of energy but like all energy sources with known and unknown environmental effects which must be investigated and addressed. This project intends to expand the marine biological effect studies of wave power that began at Lysekil project in 2004, and which has contributed to the success of the technology developed at Uppsala University, and further developed commercially. The aim is to in more detailed study of the effects and changes that individual units, or a larger park, can imply for benthic fauna (invertebrates), fish and crustaceans. Also, new technology for tidal power will be investigated where fish responses to rotating turbines will be investigated. The project aims at showing these techniques environmentally friendly qualifications, thereby contributing to their commercialization.