Projektinformation

Projekttitel:
Simuleringsmodell för drift- och underhållsstrategi av flytande vågkraftverk – analys av utmattning, nötning, och inverkan av biofouling för effektiv och lönsam energiutvinning
Projekttitel (eng):
Simulation model for operation and maintenance strategy of floating wave energy converters - analysis of fatigue, wear, and influence of biofouling for effective and profitable energy harvesting
Project manager:
Jonas Ringsberg
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
P36357-2
Projektstart:
2016-06-01
Projektslut:
2018-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2016754 000 kr
20171 000 000 kr
2018888 000 kr
Total:2 642 000 kr
Programområde:
Sol/Vind/Vatten forskningsprogram
Program:
Marin energiomvandling 2015-2018
Energimyndighetens andel:
90 %
Energimyndighetens handläggare:
Linn Sjöström
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att möjliggöra en sänkning av kostnaden per energienhet för punktabsorberande vågenergiomvandlare med 50 % genom utveckling av avancerade systemmodeller och scenariobaserade simuleringar med dessa. Projektet har som mål att öka tillförlitligheten i en tidigare utvecklad systemmodell, ta fram industrirelevant kunskap och industriellt användbara verktyg samt skapa forskningsleveranser av hög internationell klass.
Ärendesammanfattning (eng):
The project is a continuation of the project “OEC-durability analysis of cables and moorings used in systems for harvesting of renewable ocean energy” where a “holistic” simulation model of a floating wave energy converter was developed. The aim is to develop the model’s modules to increase the precision in simulation results in order to propose reliable operational and maintenance strategies. By collaboration with technology companies in the area, more cost-effective and profitable energy production will be achieved. Examples of specific aims: (i) increase the reliability of the model by a halving of the model uncertainty and quantification of the total prediction uncertainty, (ii) development of a detailed cable model for analysis of mechanical life and electrical conductivity, (iii) present a methodology for accurate operation and maintenance strategy, (iv) validation of the simulation model against new model tests, (v) compare results of model tests and field trials at full scale.
Dokument: