Projektinformation

Projekttitel:
Energiabsorption och överlevnadsförmåga hos punktabsorberande vågkraftverk i områden med höga tidvatten
Projekttitel (eng):
Survivability and energy absorption for point absorbing wave energy converters in areas with tides
Project manager:
Rafael Waters
Organisation:
Uppsala universitet
Projektnummer:
P42237-1
Projektstart:
2016-06-01
Projektslut:
2019-05-31
Budget:
ÅrBeviljat
2016570 000 kr
2017900 000 kr
2018969 990 kr
2019969 990 kr
Total:3 409 980 kr
Programområde:
Sol/Vind/Vatten forskningsprogram
Program:
Marin energiomvandling 2015-2018
Energimyndighetens andel:
93 %
Energimyndighetens handläggare:
Linn Sjöström
Ärendesammanfattning:
Detta projekt är en studie i två delar om punktabsorberande vågkraftverk i områden med tidvatten. Den första delen är en generisk studie som är relevant för många punktabsorberande vågkrafttekniker. Den andra delen är experiment till havs, i samarbete med Swansea University, Marine Energy Ltd och Seabased Industry AB, på en sådan innovation tillämpat på vågkrafttekniken som utvecklas och studeras vid Uppsala universitet.
Ärendesammanfattning (eng):
This project proposal is a two-level study related to tides and point absorbing wave energy converters (WECs). The first part is a generic study relevant to many point absorbing WEC technologies (see Project description) wherein survivability, energy absorption and economic consequences due to tidal variations are quantified, as well as the economic value of the solutions that can mitigate these effects. The second part concerns offshore experiments, in collaboration with Swansea University, Marine Energy Ltd and Seabased Industry AB, on one such solution for the wave power technology developed and studied at Uppsala University.