Projektinformation

Projekttitel:
Kostnadseffektivisering av marina energiomvandlare
Projekttitel (eng):
Cost efficiency of marine power plants
Project manager:
Michael Leer-Andersen
Organisation:
SSPA Sweden AB
Projektnummer:
P42245-1
Projektstart:
2016-06-01
Projektslut:
2018-12-01
Budget:
ÅrBeviljat
2016690 000 kr
20171 000 000 kr
2018958 025 kr
Total:2 648 025 kr
Programområde:
Sol/Vind/Vatten forskningsprogram
Program:
Marin energiomvandling 2015-2018
Energimyndighetens andel:
69 %
Energimyndighetens handläggare:
Linn Sjöström
Ärendesammanfattning:
Projektet är ett utvecklingsprojekt av strömkraftverket Deep Green och syftar till att förbättra tekniken så att storskalig produktion och kommersialisering blir möjlig. Projektet ämnar utföra fullskalesimuleringar för att säkerställa så realistiska data som möjligt inför byggandet av en modell i full skala, vilket ses som ett viktigt steg för fortsatt utveckling. Dessutom ska rodrets kontrollytor designmässigt optimeras genom modellförsök. Därutöver kommer utvecklingen av förankringssystem att ske.
Ärendesammanfattning (eng):
The goal of this project is to develop the Power plant Deep Green by improving the technology so that large-scale production and commercialization is possible. The project intends to carry out full-scale simulations to ensure as realistic data as possible for the construction of a model at full scale, which is seen as an important step for further development. Furthermore, the design of the rudder control surfaces will be optimized by model testing. In addition, the project includes development of the anchor system.