Projektinformation

Projekttitel:
Att beräkna och undvika rycklaster i förankringslinor för flytande vågkraftverk
Projekttitel (eng):
Prediction and mitigation of snap loads in mooring lines
Project manager:
Johannes Palm
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
P42246-1
Projektstart:
2016-06-01
Projektslut:
2019-07-31
Budget:
ÅrBeviljat
2016570 000 kr
20171 200 000 kr
20181 767 550 kr
Total:3 537 550 kr
Programområde:
Sol/Vind/Vatten forskningsprogram
Program:
Marin energiomvandling 2015-2018
Energimyndighetens andel:
74 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Olsson
Ärendesammanfattning:
Projektet avser att ta ett helhetsgrepp på problemet med rycklaster (chocklaster) i förankringslinor för flytande vågkraftverk. Nya metoder för att numeriskt beräkna rycklaster korrekt kommer att utvecklas och användas till att utvärdera hur ryck påverkar designen av möjliga förankringar. Speciellt kommer lastreducering med Seaflex högflexibla förankringselement att undersökas. Dessutom ska projektet ta fram och testa en ny lösning för styvt förankrade kroppar, avsedd att minimera risken för rycklaster.
Ärendesammanfattning (eng):
The project aims to take a holistic approach to the problem of snap loads in mooring cables of floating wave energy converters (fWECs). New numerical methods for snap load propagation will be developed and used to assess snap load probability and magnitude in existing mooring design types. In particular, the snap-load mitigating effect of the Seaflex® mooring material will be studied. The project will further design and develop a new solution for snap-elimination in tension leg mooring systems. The solution will be specifically tailored for mooring the Corpower Ocean buoy, but it has potential use also for tension-leg platforms (TLPs) for floating wind energy and other WECs. Field measurements and laboratory testing of the mooring response will be used to validate the numerical method and act as input to an optimisation of the design.