Projektinformation

Projekttitel:
Drakens väg: Optimering av strömkraftverk i havet
Projekttitel (eng):
Kite flight: Optimization of ocean based power plants
Project manager:
Göran Broström
Organisation:
Göteborgs universitet
Projektnummer:
P42247-1
Projektstart:
2016-06-01
Projektslut:
2018-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2016662 400 kr
20171 000 000 kr
20181 435 514 kr
Total:3 097 914 kr
Programområde:
Sol/Vind/Vatten forskningsprogram
Program:
Marin energiomvandling 2015-2018
Energimyndighetens andel:
85 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Olsson
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att ta fram förfinade instationära ström-och turbulensfält för tidvattenströmmar utan ett tidvattenkraftverk. Projektet avser också ta fram en modell för att studera Minestos strömkraftverk Deep Greens påverkan av strömningsfältet och vice versa. Detta är viktigt både för framtida utbyggnad av parker innehållande flera kraftverk och för bedömning av miljökonsekvenser av tekniken. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, företaget Minesto och Chalmers Tekniska Högskola.
Ärendesammanfattning (eng):
Minesto has developed an innovative power plant, Deep Green, that can reach a speed 10 times the ambient water current, just like a kite flying faster than the wind. To optimize the flight path of Deep Green one needs to have knowledge of the vertical variation of the current and the turbulence levels. The latter is also important for the design as per strength and fatigue. When extending single deployment into farms, one needs to know how the kites influence the turbulence levels in order to optimize a farm with respect to efficiency, reliability and environment. We will use modelling tools to study how tidal currents (i.e. vertical structure and turbulence) influence Deep Green, and how it influences these fields. The timely output from these tools is of utmost importance for the success of Deep Green. Preliminary results show i.e. that the dynamic loads in the tether will increase by a factor of two taking turbulence into account compared to steady state estimations of the flow.