Projektinformation

Projekttitel:
Kartläggning av förutsättningar för havsbaserad vågenergiomvandling i svensk exklusiv ekonomisk zon
Projekttitel (eng):
Mapping of conditions for offshore wave energy farms in the Swedish exclusive economic zone
Project manager:
Erland Strömstedt
Organisation:
Uppsala universitet
Projektnummer:
P42256-1
Projektstart:
2016-07-01
Projektslut:
2020-09-30
Budget:
ÅrBeviljat
20162 500 000 kr
20172 390 000 kr
2018840 900 kr
2019778 400 kr
202062 500 kr
Total:6 571 800 kr
Programområde:
Sol/Vind/Vatten forskningsprogram
Program:
Marin energiomvandling 2015-2018
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Olsson
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att kartlägga förutsättningarna för offshorebaserad vågkraft i svensk exklusiv ekonomisk zon. Parametrar som ska studeras är bland annat vågklimat, säsongsmässiga isförhållanden, vattenståndsvariationer, havsdjup, farleder och miljö. Den tekniska vågpotentialen predikteras genom parksimuleringar av generiska vågkraftaggregat av punktabsorbartortyp. Slutligen identifieras de gynnsammaste områdena för etablering av vågkraftverk.
Ärendesammanfattning (eng):