Projektinformation

Projekttitel:
Power Väst (2016 Q2 - 2017 Q1)
Projekttitel (eng):
Power Väst (2016 Q2 - 2017 Q1)
Project manager:
Gustaf Zettergren
Organisation:
Västra Götalandsregionen
Projektnummer:
31583-7
Projektstart:
2016-07-01
Projektslut:
2017-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
2016400 000 kr
2017299 486 kr
Total:699 486 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
43 %
Energimyndighetens handläggare:
Kristina Eriksson
Ärendesammanfattning:
Power Väst är ett nätverk för vindkraft i Västra Götaland som har funnits sedan 2008. Power Väst jobbar mot två mål; mer vindkraft i Västra Götaland och ökad sysselsättning inom vindkraft. Målet är 5 TWh i Västra Götaland 2020. För att nå målen kommer Power Väst att fortsätta jobba med att stödja kommunerna och stärka näringslivsutvecklingen. Power Väst har ett trippel helixperspektiv och arbetar nära Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum som Chalmers är värd för, viktiga näringslivsaktörer i regionen samt länsstyrelsen.
Ärendesammanfattning (eng):
Power Väst is a network for wind power in West Sweden, which has been around since 2008. We are working towards two goals; more wind power and increased employment. The goal is 5 TWh in Västra Götaland 2020. To reach the goals will Power West in 2016 continue to support municipalities and strengthen business development. We have a triple helix perspective and broad funding. We work closely with Swedish Windpower Technology Centre that Chalmers hosts and key business players in the region and county government.
Dokument: