Söka stöd och rapportera

Stöd till forskning och innovation är viktigt för att driva på arbetet med utvecklingen av det svenska energisystemet och skapa tillväxt i Sverige.

Energimyndigheten finansierar grundläggande och tillämpad forskning, utvecklings- och demonstrationsverksamhet samt kommersialisering som stämmer överens med de energipolitiska målen.

Sök stöd via E-kanalen

Du söker stöd elektroniskt via E-kanalen.

Du kan läsa dokumentet Anvisningar till ansökan om du behöver hjälp med att fylla i din ansökan. Ta gärna del av målen för jämställdhet inom verksamheten för forskning och innovation.

I E-kanalen kan du följa ditt ärende.

Program och enskilda projekt

En stor del av den FoI-verksamhet som myndigheten finansierar sker via utlysningar med olika inriktningar. Varje utlysning har särskilda regler.

Stöd till enskilda projekt utanför utlysningar söker du lämpligen efter kontakt med handläggare på Energimyndigheten. Projekt som faller inom ramarna för något av myndighetens program bör du söka inom programmets utlysningar.

Möjligheterna för utländska projektpartners att få stöd inom Energimyndighetens forskningsfinansiering varierar beroende på vilken insats eller vilket program som medel söks från. Målen för insatsen eller programmet styr om det är lämpligt och i så fall på vilket sätt utländska projektpartners kan beviljas stöd.