Söka stöd och rapportera

Stöd till forskning och innovation är viktigt för att driva på arbetet med utvecklingen av det svenska energisystemet och skapa tillväxt i Sverige.

Energimyndigheten finansierar grundläggande och tillämpad forskning, utvecklings- och demonstrationsverksamhet samt kommersialisering som stämmer överens med intentionerna i det energipolitiska programmet.

Sök stöd via E-kanalen

E-kanalen är en tjänst som gör det snabbt och enkelt för dig att göra din ansökan direkt på webben. Där kan du också följa ditt ärende samt skicka in dina läges- och slutrapporter.

Program och enskilda projekt

En stor del av den FoU-verksamhet som myndigheten finansierar bedrivs i olika program. Programbunden forsknings- och utvecklingsverksamhet följer särskilda regler som är unika för varje program. Programbeskrivning för varje program finns under respektive temaområde.

Stöd till enskilda projekt utanför program söks lämpligen efter kontakt med handläggare på Energimyndigheten. Projekt som faller inom ramarna för något av myndighetens program bör söka inom programmets utlysningar.