E-tjänst för elbusspremie

På denna sida finns information om hur du skickar in ansökningar och rapportering enligt förordningen (2016:836) om elbusspremien.

E-legitimation

Du måste ha en e-legitimation för att kunna logga in i e-tjänster. Mer information om vad en e-legitimation är och hur man skaffar en sådan hittar du på BankID:s webbplats.

Behörighet och ansökan

Det är enbart de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, samt de kommuner där den regionala kollektivtrafikmyndigheten överlämnat sin befogenhet att ingå avtal om allmän trafik, som kan söka elbusspremien. För att kunna använda e-tjänsten måste du först ansöka om behörighet.

Att ansöka om behörighet

  1. Om den hos den regionala kollektivtrafikmyndigheten (eller kommun som erhållit befogenhet att upphandla trafik) som söker elbusspremien är behörig att teckna avtal hos sin myndighet, gå vidare till punkt 2. I annat fall behöver den som söker elbusspremien till energimyndigheten skicka in en fullmakt som anger att personen är behörig att söka bidraget innan denne kan ansöka om premien.
  2. Gå till våra e-tjänster
    a. Logga in genom att legitimera dig med e-legitimation.
    b. Ansök om behörighet för e-tjänsten Elbusspremie.
  3. När Energimyndigheten har behandlat ansökan skickas ett e-postmeddelande med ett beslut. Om premien har blivit godkänd meddelas även när premien kan betalas ut. Om premien inte har blivit godkänd anges skäl till beslutet och hur detta kan överklagas.