Planera för förnybar energi

Byggnader står globalt för 40 procent av energianvändningen och en tredjedel av växthusgasutsläppen. Internationellt pekar politiska beslut och policy mot att byggnader, stadsdelar och hela städer ska vara självförsörjande på energi.

Det ställer höga krav på samhällsplanerare och arkitekter att integrera och skapa förutsättningar för förnybara energikällor när nya områden och bostäder planeras, eller en ny översiktsplan ska tas fram eller revideras.

Under rubriken Planera för solenergi visar vi överskådligt vad som är viktigt att tänka på i olika planeringsprocesser av solenergi, samt ger en inblick i användbara verktyg, metoder och goda exempel för solenergioptimering i planering. Under rubriken Planera för vind finns länkar till mer information om riksintresse vindbruk och vindbrukskollen.