Ett år i utsläppsrättssystemet

Viktiga datum

Senast den 28 februari fördelas utsläppsrätter från Sveriges nationella konto i SUS till verksamhetsutövarnas transaktionskonton.

Den 31 mars är sista dag för företag att lämna verifierad utsläppsrapport avseende utsläpp av koldioxid för föregående år. Sista dag för ackrediterad kontrollör att i SUS godkänna företagens uppgifter.

Den 1 april spärras konton för utgående transaktioner för de företag som inte lämnat verifierad utsläppsrapport.

Den 30 april är sista dag för företagen att överlämna utsläppsrätter motsvarande föregående års utsläpp.

Den 15 maj publiceras fullgörandestatustabell. Den visar hur mycket koldioxid respektive företag har rapporterat.

Den 30 juni annullerar staten överlämnade utsläppsrätter. Överlämnade utsläppsrätter tas bort från handelssystemet.