Ett år i utsläppsrättssystemet

Viktiga datum under året i EU ETS

Viktiga datum

Senast den 28 februari fördelas utsläppsrätter från Sveriges nationella konto i unionsregistret till verksamhetsutövarnas transaktionskonton.

Den 31 mars är sista dag för företag att lämna verifierad utsläppsrapport avseende utsläpp av koldioxid för föregående år. Sista dag för ackrediterad kontrollör att i unionsregistret godkänna företagens uppgifter.

Den 1 april spärras konton för utgående transaktioner för de företag som inte lämnat verifierad utsläppsrapport.

Den 30 april är sista dag för företagen att överlämna utsläppsrätter motsvarande föregående års utsläpp.

Den 31 december är sista dag för intyg om att kontouppgifter i unionsregistret fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga.

Den 31 december är också sista dag för betalning av årsavgift för handels- och persondepåkonton i unionsregistret.