Lagar och referenser

EU:s handelsystem med utsläppsrätter regleras med utgångspunkt i rättsakter från EU. Det finns olika typer av rättsakter, till exempel förordningar, direktiv och beslut.