Intyg om kontouppgifter

INTYG OM KONTOUPPGIFTER I UNIONSREGISTRET


Enligt artikel 25.1 i den s.k. registerförordningen (389/2013/EU) ska alla kontoinnehavare varje år bekräfta till den nationella administratören för registret för utsläppsrätter att uppgifterna för deras konto(n) fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga.

Därför begär Energimyndigheten i sin roll som nationell administratör att Ni intygar Era registrerade kontouppgifters riktighet.

Vänligen kontrollera om uppgifterna nedan stämmer. Om uppgifterna är korrekta så bekräftas det genom att du som ombud inte behöver göra något mer, utan "den som tiger samtycker". Skulle uppgifterna inte vara korrekta så ber vi er att påbörja arbetet med att korrigera det som är fel eller saknas.

ÄNDRINGAR MÅSTE SLUTFÖRAS SENAST 2018-01-12.

Skulle uppgifterna inte vara korrekta måste dessa korrigeras i Unionsregistret och/eller skickas in via brev så snart som möjligt. Korrigeringar måste vara utförda senast 2018-01-12. Detta är speciellt viktigt inför ert fullgörande som ska genomföras under mars-april 2018.

Observera att ett transaktionskonto enligt registerförordningen måste ha MINST två aktiva kontoombud. Har inte kontot det så kan det komma att spärras och kontoinnehavaren kan inte genomföra sitt fullgörande i tid. Det kan medföra höga sanktionsavgifter för kontoinnehavaren.

Uppgifter som måste skickas in via brev är de som normalt skickas till oss i pappersform, till exempel kopia av ID-handling. Notera att du endast behöver skicka in nya papperskopior om någon ändring skett sedan det senaste dokumentet skickades in.

Om uppgifterna inte är uppdaterade innan 2018-01-12 så kan Ert tillträde till kontot komma att spärras tills dess att all information är uppdaterad.

Har du frågor angående detta kan du kontakta oss via HUR-gruppens e-post.

Följande uppgifter ska kontrolleras i Unionsregistret:

1. Uppgifter om kontoinnehavaren och kontot.

Informationen finns och kan ändras under fliken KONTOUPPGIFTER efter att du klickat på kontonumret för det konto du vill kontrollera i listan över konton.(Se sida 34 i användarmanualen.) Informationen ändras automatiskt för alla konton om du ändrar på ett konto.

2. Ombudens kontaktuppgifter

Informationen finns och kan ändras i Unionsregistret under fliken BEHÖRIGA OMBUD och EXTRA BEHÖRIGA OMBUD. Informationen är densamma för alla konton under en specifik kontoinnehavare.

3. Användarens personuppgifter

Informationen finns och kan ändras i Unionsregistret via länken Ändra dina personuppgifter under ditt namn uppe till vänster i skärmen. Informationen är oberoende av vilken eller vilka kontoinnehavare du är knuten till.

4. Att rätt ombud finns på alla konton

Antalet aktiva ombud måste alltid vara minst två. Om det på ett konto finns registrerade ombud som inte längre ska ha åtkomst till kontot bör ombudet tas bort. Det kan göras genom knappen TA BORT under flikarna BEHÖRIGA OMBUD och EXTRA BEHÖRIGA OMBUD i Unionsregistret (Se sida 34 i användarmanualen).

Observera att TA BORT-knappen finns endast tillgänglig om antalet ombud är större än två, så eventuellt måste ett nytt ombud registreras innan ett annat kan tas bort.

Arbetar ombudet inte längre kvar på företaget bör eventuell fullmakt också återkallas. Kontakta oss via e-postadressen ovan om det finns fullmakter som bör återkallas.

Under 2017 genomförs även en större granskning, enligt artikel 25.4 i registerförordningen, den nationella administratören ska minst en gång vart tredje år kontrollera om de uppgifter som lämnades vid kontoansökan fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga och ska be kontoinnehavaren att meddela eventuella ändringar. Så ju mer arbete som genomförs nu desto mindre arbete behöver göras vid granskningen enligt artikel 25.4.