Så funkar Unionsregistret

Unionsregistret är ett register där alla utsläppsrätter i EU:s handelssystem existerar. I Unionsregistret finns också EU:s medlemsstaters register under Kyotoprotokollet vilket innebär att även enheter från Kyotoprotokollets flexibla mekanismer kan hållas på konton här. Registret är utformat så att det enkelt ska hjälpa kontoinnehavare att sköta handel med enheterna. Tidsfördröjningar, kontotypers begränsningar, enhetstyper och olika ombudbehörigheter är några exempel är några exempel på funktioner att hålla koll på i Unionsregistret.

Registret består i huvudsak av två separata register, ett register för EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) och ett register för EU-medlemsstaterna under Kyotoprotokollet (KP-registren). De olika registren har olika funktionalitet och konton i de olika registren kan hålla olika enhetstyper.

EU ETS består av ett EU-gemensamt register där varje medlemsstat administrerar sin nationella del. Det innebär att det finns lika många register som medlemsstater i EU, plus Norge, Island och Liechtenstein.

KP-registret är unikt för varje medlemsstat även om det genom Unionsregistret är implementerat i en gemensam plattform.

Så funkar registret

I undermenyn hittar du kompletterande information till den användarmanual och de instruktionsvideor som alla ombud i registret får. Bland annat beskrivs olika kontotyper och enhetstyper, hur tidsfördröjningar fungerar och hur systemets öppettider påverkar transaktioner.

Vi rekommenderar också Energimyndighetens publikation EU:s system för handel med utsläppsrätter.