Inväxling av internationella reduktionsenheter

Verksamhetsutövare och flygoperatörer kan i den tredje handelsperioden välja att växla in internationella reduktionsenheter(CER/ERU) mot EUA/EUAA. Hur många reduktionsenheter som får växlas in mot utsläppsrätter bestäms på olika sätt för stationära anläggningar respektive flygoperatörer.

Inväxlingsförfarandet ersätter den tidigare processen där en av Naturvårdsverket beslutad mängd CER/ERU kunde användas vid överlämnande.

Vad är en internationell reduktionsenheter?

Internationella reduktionsenheter, eller krediter, genereras från utsläppsminskande projekt i andra länder och kan vara antingen certifierade utsläppsminskningar, så kallade CER (Certified Emission Reduction), eller utsläppsminskningsenheter, så kallade ERU (Emission Reduction Units).

Så används reduktionsenheterna

Företag som ingår i EU:s handelssystem får både handla med och i viss utsträckning växla in reduktionsenheter(CER och ERU) mot utsläppsrätter. När inväxlingen sker bestämmer företagen själva, men de behöver införskaffa enheterna som alltså inte tilldelas gratis.

Inväxlingen sker i Unionsregistret och måste göras på det konto där inväxlingsgränsen beslutats.

Läs om CDM och JI på Energimyndighetens webbplats.

Hur många enheter kan växlas in av stationära anläggningar?

Utrymmet som stationära anläggningar får använda för hela perioden 2008-2020 regleras i Kommissionens förordning (EU) nr 1123/2013.

Huvudregeln är att verksamhetsutövare kan använda det utrymme som Naturvårdsverket har beslutat för åren 2008-2012 eller 11 procent av anläggningens gratis tilldelning under perioden 2008-2012 (beroende på vilket som är störst) för hela perioden 2008-2020. Anläggningar som varken fått gratis tilldelning eller rätt att utnyttja reduktionsenheter under perioden 2008-2012 samt nya sektorer som kommer med i handelssystemet först 2013 har rätt att utnyttja enheter motsvarande 4,5 procent av deras verifierade utsläpp under 2013-2020.

Hur många reduktionsenheter kan användas inom flyget?

För perioden 2013-2020 kan flygoperatörer utnyttja enheter upp till ett antal som motsvarar 1,5 procent av deras verifierade utsläpp under perioden.

Vissa reduktionsenheter otillåtna från 1 april 2015

Från och med 1 april 2015 kan reduktionsenheter med ursprung i den första åtagandeperioden under Kyotoprotokollet inte längre användas för inväxling mot allmänna utsläppsrätter. Inväxling måste därför göras i Unionsregistret senast 31 mars. För mer information och hur enheternas ursprung kan identifieras information på Europeiska Kommissionens webbplats.