Listan över betrodda konton

Listan över betrodda konton ("Trusted account list") är en funktion som finns på alla kontotyper som kan innehålla enheter.

Funktionaliteten innebär att mottagarkonton kan registreras i en lista på varje konto, jämförbar med de internetbanker som kräver att mottagarkonton alltid registreras innan en överföring kan göras.

Depåkonton kan enbart överföra till konton registrerade i listan och alltid med 26 timmars fördröjning på leverans. Transaktioner från handelskonton till mottagare i listan genomförs omedelbart men måste alltid godkännas av ett andra ombud (för transaktionsfördröjningar se Tidsfördröjningar och öppettider).

Efter registrering av ett betrott konto fördröjer systemet ur säkerhetssynpunkt godkännandet i sju arbetsdagar.

Transaktion från Till konto i lista över betrodda konton Till andra konton
Depåkonto 26 timmars fördröjning. Inget AAR-godkännnande behövs men krävs om AAR finns registrerat på kontot. Förbjudet.
Handelskonto Ingen 26-timmars fördröjning. Inget AAR-godkännande behövs om inte kontoinnehavaren väljer att utnyttja det. 26 timmars fördröjning. AAR-godkännande krävs.