Tidsfördröjningar och öppettider

Det finns tidsfördröjningar som kontoinnehavare bör vara medvetna om. Dessa påverkar dels öppnande av konton och transaktionsfördröjningar och dels vilka tider som transaktioner genomförs.

26 timmars fördröjning av transaktioners slutförande

Om en transaktion initieras från ett depåkonto till ett konto i listan över betrodda konton dröjer leveransen 26 timmar från det att den signeras/alternativt godkänns av AAR (Extra behörigt ombud). För mer information om AAR, se avsnittet Uppgiftsgodkännande av ett andra ombud eller extra behörigt ombud.

Om en transaktion initieras från ett handelskonto till ett konto som inte finns i listan över betrodda konton dröjer leveransen 26 timmar från det att den signeras, alternativt godkänns av AAR.

Om en transaktion initieras från ett handelskonto till ett konto som finns i listan över betrodda konton sker leveransen omedelbart efter att den signerats, alternativt godkänts av AAR.

Överföringens påbörjande

Transaktioner kan bara initieras under vardagar mellan 10:00 -16:00 CET/CEST. Om en överföring registreras på annan tid så initieras transaktionen först klockan 10:00 följande vardag. Det innebär att om du registrerar en transaktion klockan 18:00 en fredag så initieras den inte förrän 10:00 följande måndag och slutförs först kl. 12:00 på tisdagen, förutsatt att 26 timmars fördröjning ingår. Om transaktionen genomförs från ett handelskonto till ett konto i listan över betrodda konton och således ska genomföras omgående utförs den 10:00 följande måndag.

Överlämnandetransaktioner genomförs omedelbart efter att den godkänts av ett andra ombud eller extra behörigt ombud.

Varje medlemsstat kan dessutom besluta om att nationella helgdagar ska undantas från registrets vardagar. I Sverige gäller det nationella helgdagar enligt lag 1989:253. För årets aktuella datum, se Aktuellt. Om mottagarkontot administreras av en annan medlemsstat och det där finns andra helgdagar registrerade kan det påverka tidpunkten när enheterna levereras till kontot.

Registrering av konto i listan över betrodda konton

En registrering av ett konto innehåller per automatik en fördröjning på sju arbetsdagar innan kontot godkänns. Det är inte möjligt att kringgå fördröjningen som finns till för att skydda kontot.

Handläggningstider

Ett konto ska öppnas av Energimyndigheten som nationell administratör inom tjugo arbetsdagar från det att en fullständig ansökan inkommit. Vanligtvis sker det dock mycket snabbare än så.

Om ansökan avslås ska detta meddelas den sökande.