Uppdatering av uppgifter

Energimyndigheten har en skyldighet att minst en gång vart tredje år kontrollera om de uppgifter som lämnades vid kontoansökan fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga enligt artikel 25 kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 920/2010 och (EU) nr 1193/2011.

Enligt artikel 23, samma förordning, ska varje konto ha minst två behöriga kontoombud. Denna granskning ger kontoinnehavaren tillfälle att uppdatera, lägga till och återkalla kontoombud.

Syfte med uppdateringen

Granskningen är till för att skydda och uppdatera den information som finns i unionsregistret och för att undvika bedrägeri.

Tidsplan

14 november 2017 skickade Energimyndigheten mail till alla kontoombud som omfattas av granskningen. Handlingarna skall vara Energimyndigheten tillhanda senast den 12 januari 2018.

Förutsättningar/villkor

Granskningen omfattar alla kontoombud med handlingar inlämnade och godkända före 1 januari 2015.

Följande handlingar ska lämnas till Energimyndigheten:

Blanketten behövs för att verifiera vilken organisation kontoombudet tillhör samt för att Energimyndigheten enkelt ska kunna få kontaktuppgifter till kontoombudet. Energimyndigheten tillhandahåller blanketten i nedladdningsbart pdf-format.

Fullmakter ska finnas för ombud som inte ensam har firmatecknarrätt enligt Bolagsverkets register. Energimyndigheten tillhandahåller en mall som är nedladdningsbar i pdf-format.

Kopior av giltig ID-handling (pass, körkort eller ID-kort) ska vara certifierad av Notarius Publicus. Energimyndigheten kontrollerar också folkbokföringsadress för alla kontoombud. Skulle kontoombudet sakna svensk folkbokföringsadress måste bevis på fast adress bifogas.

Utdrag ur belastningsregistret beställs av kontoombudet från Polisen och måste skickas till Energimyndigheten i samma obrutna kuvert som Polisen ursprungligen skickat utdraget i. Utdraget gäller Rikspolisstyrelsens belastningsregister 9 §, enskild person, RPS 442.3. Blanketten för detta hittar du här.

Alla handlingar som lämnas in till Energimyndighet ska vara på svenska eller engelska. Om originalspråket är ett annat ska dokumentet lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning till svenska eller engelska.

Alla dokument ska skickas till:

Energimyndigheten Att: HUR-gruppen, Box 310 631 04 Eskilstuna

Tillägg av nya kontoombud

För mer information om hur man lägger till nya kontoombud hittar du här.