Uppdatering våren 2017: förbättrade förhållanden i Kachung

Upprustade vattenbrunnar, bättre vägar, stopp för korruption och trakasserier, och tydligare information om var boskapen kan beta. Det är några av förbättringarna som lokalbefolkningen vid skogsreservatet i Uganda beskriver jämfört med vid Energimyndighetens förra platsbesök.

Det var under hösten 2015 som Energimyndigheten uppmärksammades på att lokalbefolkningen runt beskogningsprojektet i Kachung i Uganda hade fått sina livsvillkor försämrade sedan ugandiska staten återupprättade reservatsgränserna och företaget Green Resources och andra företag började bruka det statliga skogsreservatet. Då skrevs ett tilläggsavtal till avtalet om förvärv av utläppsminskningsenheter mellan Green Resources och Energimyndigheten (länk till bakgrund). I tilläggsavtalet ingick en handlingsplan med krav på förbättringsåtgärder på ett antal punkter, för att Energimyndigheten skulle köpa utsläppsminskningsenheter enligt den tidigare överenskommelsen. Hållbar utveckling ska vara hållbart även för lokalbefolkningen.

Nu har en extern och oberoende granskare, konsultföretaget EOH Coastal and Environmental Services, gått igenom projektet och hur det gått med handlingsplanen. De konstaterar att sju av tio åtgärdspunkter i planen har nått acceptabla nivåer, två har kommit igång men inte nått tillräckligt långt. Kring ett av de allra viktigaste – stöd till lokalbefolkningen för förbättrad livsmedelsförsörjning såsom effektivare jordbruksmetoder – arbetar Green Resources nu hårt för att nå de krav som ställts på projektet.

Status i handlingsplanen för Kachung:

Tydliga förbättringar:

  • Energieffektiva spisar (för att minska behovet av ved)
  • Kommunikations- och klagomålsfunktion
  • Antikorruptionsåtgärder
  • Reda ut och kommunicera ägandeförhållanden och gränser
  • Underlätta insamling av ved
  • Reparation av brunnar
  • Vägunderhåll

Delvis hanterat:

  • Socioekonomisk kartläggning av befolkningen runt Kachung
  • Bete för boskap

Fortfarande brister vid besök i början av 2017, men flera åtgärder pågår sedan våren 2017:

  • Stöd till lokalbefolkningen för förbättrad livsmedelsförsörjning såsom effektivare jordbruksmetoder

Enligt avtalet kan nästa leverans ske allra tidigast 2018 under förutsättning att Energimyndigheten bedömer att åtgärder är vidtagna och resultat uppnådda i tillräcklig omfattning enligt tilläggsavtalet.