Utveckling av nya samarbetsmekanismer

För att nå 2-gradersmålet behöver världens länder samarbeta för att minska utsläppen av växthusgaser. Energimyndigheten arbetar för att förbättra befintliga och utveckla nya internationella klimatsamarbeten inom ramen för FN:s klimatkonvention och andra internationella klimatinitiativ.

För att nå tvågradersmålet behöver världens länder samarbeta för att minska utsläppen av växthusgaser. Energimyndigheten arbetar för att förbättra befintliga och utveckla nya internationella klimatsamarbeten inom ramen för FN:s klimatkonvention och andra internationella klimatinitiativ.

Det pågår ett intensivt internationellt utvecklingsarbete för att vidareutveckla befintliga samarbetsmekanismer och utveckla nya instrument för klimatsamarbetet. Energimyndighet har i rapporten, Flexibla mekanismer i det internationella klimatsamarbetet, 2015 till 2030 och framåt (ER2014.28) gett konkreta förslag om dels hur samarbetsmekanismer under FN:s klimatkonvention kan vidareutvecklas. Rapporten tar också upp att Sverige kan bidra till denna utveckling genom fortsatta svenska klimatinsatser och genom att agera inom FN-förhandlingarna.

Energimyndigheten medverkar i "Partnership for Market Readiness" (PMR), ett initiativ inom Världsbanken där både industriländer och utvecklingsländer (kallas även implementeringsländer) ingår. Syftet är att främja införandet av ekonomiska styrmedel på klimatområdet i flera av de mer utvecklade utvecklingsländerna, det vill säga länder där utsläppen växer snabbt. Ett långsiktigt mål är att kunna skala upp åtgärderna mot klimatförändringar.

Flera av de multilaterala fonder som Energimyndigheten deltar i bidrar också till utvecklingen av mekanismerna. Framför allt rör det fonderna och faciliteterna Carbon Partnership Facility (CPF), Carbon Initiative for Development (Ci-Dev) och Pilot Auction Facility for Methane and Climate Change Mitigation (PAF).