Plattformen för hållbar stadsutveckling

Vi behöver samarbeta för en hållbar utveckling. Det anser också regeringen som därför har gett fem myndigheter i uppdrag att skapa en plattform för hållbar stadsutveckling.

Boverket håller samman uppdraget och genomför det med Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket.

Frågor som rör stadsutveckling blir alltmer aktuella, både inom Sverige och internationellt. EU-kommissionen prioriterar frågor om stadsutveckling nu under programperioden 2014-2020, och har också tidigare avsatt pengar i särskilda program.

Regeringen gav i februari 2014 uppdrag till Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. Den bygger vidare på den särskilda satsning regeringen hade mellan 2008 och 2012 med Delegationen för hållbara städer som arbetade med att främja en hållbar utveckling av städer, tätorter och bostadsområden.