Nätverket olja och gas

Energimyndigheten tog 2001 initiativ till Nätverket Olja & Gas (NOG) i syfte att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling kring frågor om fossila bränslen.

NOG har som huvudsaklig verksamhet att arrangera seminarier kring intressanta och aktuella frågor som rör fossila bränslen. Seminarierna blir en träffpunkt för nätverkets medlemmar och ger goda möjligheter att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor.

Nätverket har cirka 600 medlemmar och riktar sig både till företag och privatpersoner. Ett medlemskap är gratis.

Bli medlem.