Åtgärder för energieffektivisering

Oftast finns det fortfarande stora möjligheter till ytterligare energieffektivisering efter att en energikartläggning gjorts och vissa åtgärder genomförts. Dessa båda stöd erbjuder vidare studier för att identifiera nya investeringar för en effektivare verksamhet.

Energieffektiviseringsåtgärder – stöd för merkostnaden

Vissa åtgärder som identifierats genom en energikartläggning kan vara kostsamma men nödvändiga för att uppnå den högre nivån av energieffektivitet i företagets verksamhet. Genom detta investeringsstöd kan små och medelstora företag söka stöd för merkostnaderna av en sådan investering.

Stödnivå: Upp till 50 procent av merkostnaden.

Ansökan och rapportering

Ansökan av stödet gör du via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. Läs mer om hur du ansöker här. För att kunna söka stödet, ska företaget ha gjort en energikartläggning. Energikartläggningen ska uppfylla Energimyndighetens kriterier, läs mer om kriterierna här. Stöd får inte lämnas för en åtgärd som påbörjats innan en ansökan kommit in till Energimyndigheten.

Vid projektets slut ska en slutrapport skickas in till Energimyndigheten.
Innehållet i en slutrapport kan variera beroende på typ av stöd som företaget får. Läs gärna igenom vad som ska rapporteras för att ditt företag ska få rätt till utbetalning av stöd.

Miljöstudier

Kanske visade energikartläggningen på något som behöver undersökas ytterligare innan en investering genomförs? Eller vill ditt företag bygga nytt och funderar på de mest energieffektiva lösningarna? Då kan stödet Miljöstudier vara nästa steg för ditt företag.

En miljöstudie ska ge svar på ett problem som ditt företag har inom energiområdet, och som behöver undersökas närmare. Innan du kan ta beslut om en eventuell investering. Vilket är den bästa lösningen för ditt företag utifrån era förutsättningar?

Stödnivå: Upp till 70 procent av kostnaden för studien.

Inspiration från företag som genomfört en miljöstudie:

Så söker du stöd för Miljöstudier

Här hittar du mer information och hur du ansöker om stödet för Miljöstudier