Organisations- och processinnovation

Inom detta område kan ditt företag söka stöd för att energieffektivisera och utveckla den egna verksamheten. Både organisatorisk men också genom att förbättra och skapa en mer energieffektiv produktionsprocess.

Organisationsinnovation

Stödmöjligheten inom rubriken organisationsinnovation är bred, men syftet är detsamma; ökad energieffektivitet, men här kan man även involvera externa parter. Exempelvis kunder och/eller leverantörer.

Kärnpunkten för att kunna ge stöd är att det nya systemet/metoden/verktyget ska implementeras för första gången i företaget och grundar sig i ett strategiskt beslut hos ledningen

Företaget kan till exempel söka stöd för:

  • Införande av energiledningssystem eller ett energiuppföljningssystem.
  • Implementering av nya metoder, verktyg och praktiska redskap för att engagera organisationen i energiarbetet för att säkerställa att ledningssystemet hålls levande och genererar hög grad av energieffektivisering över tid.
  • Att utveckla samarbete med omgivande samhälle. Till exempel för att införa ett nytt samarbete med kunder, leverantörer, forskningsorganisationer eller omgivande samhälle för att uppnå ökad grad av energieffektivisering. Samarbetet kan omfatta produkter, processer eller affärsmodeller och även röra samutnyttjande av resurser som kan leda till minskad energianvändning.

Företaget kan få ersättning för kostnader för personal, instrument och utrustning i den utsträckning och under den tid det använts i projektet, och andra allmänna omkostnader och driftskostnader som en följd av projektet.

Stödnivå: Upp till 50 procent av kostnaden.

Processinnovation

Stödet kan sökas för företag som är på väg att införa en ny, eller förbättring av nuvarande produktionsprocess, för att uppnå en högre grad av energieffektivitet än i nuvarande produktion.

Ersättning kan fås för kostnader för personal, instrument och utrustning i den utsträckning och under den tid det använts i projektet, eller andra allmänna omkostnader och driftskostnader som en följd av projektet. Stödet kan utgå både till förarbete, genomförande och till slutlig verifiering.

Stödnivå: Upp till 50 procent av kostnaden.

Ansökan och rapportering

Ansökan av stödet görs via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. Läs mer om hur du ansöker här.

För att kunna söka stödet, ska företaget ha gjort en energikartläggning. Energikartläggningen ska uppfylla Energimyndighetens kriterier, läs mer om kriterierna här. Stöd får inte lämnas för en åtgärd som påbörjats innan en ansökan kommit in till Energimyndigheten.

Vid projektets slut ska en slutrapport skickas in till Energimyndigheten.
Innehållet i en slutrapport kan variera beroende på typ av stöd som företaget får. Läs gärna igenom vad som ska rapporteras för att ditt företag ska få rätt till utbetalning av stöd.