Stort fälttest av bergvärmepumpar

Energimyndigheten har under ett helt år testat bergvärmepumpar hos husägare. Testet är det största i sitt slag i Sverige. Genom att mäta energianvändningen har Energimyndigheten kunnat utvärdera hur mycket energi bergvärmepumpen faktiskt sparar.

– Resultatet visar att i snitt är besparingen 62 procent jämfört med el eller olja i de hushåll vi undersökt, säger Martijn Jansen, projektledare på Energimyndighetens Testlab.

Mellan maj 2012 och maj 2013 testades värmepumpsystemen hos 20 familjer i Västra Götaland. Testet visade inte bara hur mycket energi bergvärmepumpen sparar utan också att det är stora skillnader mellan de olika värmepumpssystemen. Det mest energisnåla systemet ger en besparing på 70 procent medan det som sparar minst bara sparar 48 procent.

Alla familjer som deltog i testet är nöjda med sina bergvärmepumpar. De upplever att bergvärmepumpen är ett billigt, bekvämt och underhållsfritt uppvärmningssystem.

Beteende spelar roll

Mätningarna visar också att beteendet, det vill säga hur ofta och hur länge man duschar har större betydelse för varmvattenanvändningen än hur många personer som bor i huset. Undersökningen visar dessutom att förbrukningen av varmvatten är ungefär densamma hela året, oberoende av årstid.

Enligt EU:s förnybartdirektiv räknas den värme som bergvärmepumpar tar upp ur berggrunden, som förnybar.

– Detta test ger ett utökat underlag för att få bättre kunskap om hur mycket förnybart bergvärmepumpar faktiskt kan bidra med i praktiken, säger Daniel Friberg, handläggare på Energimyndighetens analysavdelning.

Så här gick testet till

Mätningen har pågått i ett helt år från maj år 2012-maj 2013.Villorna ligger i Västsverige och är byggda under 1940-talet fram till och med 1970-talet. Värt att komma ihåg är att husen inte har byggts för värmepump från början. Bergvärmepumparna installerades mellan 2001 och 2007.Hushållselen ingår inte i mätningen, det vill säga el till lampor, tv, dator, kyl, tvättmaskin med mera. De flesta familjerna i testet består av två till fyra personer.