Jämställdhet i energibranschen lyfts i Almedalen

Jämställdhetsfrågorna har klättrat på agendorna även i energisektorn. Energimyndighetens Maria Westrin kommer att presentera resultat från en kartläggning av jämställdheten i energibranschen på ett seminarium den 29 juni.

I början av juni överlämnade Energimyndigheten den årliga rapporten Energiindikatorer till regeringen. Årets tema var jämställdhet. I den kartläggning som gjordes under våren, konstaterar myndigheten att det saknas kunskap och forskning, men också att det saknas konkreta mål och indikatorer för att följa upp jämställdheten inom energisektorn.

– Vi vet att det finns skillnader mellan mäns och kvinnors attityder i energi- och klimatfrågor och därför är det viktigt båda perspektiven är väl representerade både i styrelserum och i den dagliga verksamheten, säger Maria Westrin.

Resultaten från kartläggningen visar att mycket har hänt inom branschorganisationer och energibolag, men att det är långt kvar till vad som vanligtvis beskrivs som en jämställd organisation. Till exempel är bara var femte energibolags-vd en kvinna, och hos branschorganisationerna är färre än en tredjedel av styrelserna som når upp till en kvantitativ jämställdhet.

– Ökad jämställdhet på energiarenan, från forskning till näringsliv, kommer att hjälpa till i omställningen till ett hållbart energisystem, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Seminariet i Almedalen arrangeras av Kraftkvinnor, ett nybildat nätverk för kvinnor i energibranschen. Rubriken är "Kraftkvinnor genom glastaket – hur jämställd är energibranschen?".

Läs rapporten Energiindikatorer

Mer om arrangemanget i Almedalen den 29 juli