Svenskt – Indiskt forskningssamarbete kring mikronät

Energimyndigheten genomför tillsammans med Indiens Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) ett bilateralt forskningssamarbete inom området små isolerade elnät, så kallade. mikronät. Den gemensamma visionen är att genomföra 2-4 stycken småskaliga pilotprojekt som visar på hållbara systemlösningar för mikronät med lokal tillförsel, distribution och användning av el.

- Samarbetet med MNRE ligger i linje med Indiens nya energipolitik där man dragit upp riktlinjer och strategier kring smarta nät, solenergi och mikronät, vilket öppnar upp för nya möjligheter för svenska aktörer inom dessa områden, säger Ludvig Lindström, ansvarig för Indiensamarbete på Energimyndigheten.

Energimyndigheten har tidigare genomfört satsningar på biogas och energieffektivisering tillsammans med indiska myndigheter och organisationer.

Tre förstudier finansieras med totalt 7,5 miljoner kronor

Den gemensamma visionen är att innan 2020 genomföra 2-4 stycken småskaliga pilotprojekt för mikronät. Som ett första steg på vägen mot fullskaliga pilotprojekt har Energimyndigheten nu tagit beslut om att finansiera tre stycken genomförbarhetsstudier (förstudier), med totalt 7,5 miljoner kronor under åren 2015-2016.

Syftet med studierna är att svenska partnerkonstellationer ska kunna utvärdera och analysera potentialen för en projektidé och samtidigt etablera relationer med indiska partners inför genomförandefasen av pilotprojekten. För att hitta relevanta indiska aktörer genomför MNRE en liknande process i Indien. I genomförandefasen kommer tekniker och aktörer från Sverige och Indien att samarbeta.

Mikronät har stor exportpotential

Mikronät är ett snabbväxande område, särskilt på tillväxtmarknader med stor potential för svenska exporter.

- I Sverige har vi många aktörer som kan bidra med kunskap kring smarta nät samtidigt som vi har ett stort intresse av att lära mer om uppbyggnaden och driften av mikronät, säger Rémy Kolessar, avdelningschef på Energimyndigheten.

Fakta

De tre beviljade projekten kommer att pågå i cirka 10 månader (projektägare inom parentes):

  • E4T Microgrid Concept för Andaman & Nicobar öarna (STRI AB)
  • Genomförbarhetsstudie av ett fossilfritt Andamanerna (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB)
  • Förstudie – mikronät på ögruppen Andamanerna (MAKSUS Consulting AB)