Inkomna synpunkter inför Kontrollstation 2017

I samband med att Energimyndigheten fick deluppdrag "Kvotpliktskurva i elcertifikatsystemet" efterfrågades synpunkter och överväganden som är viktiga att ta med i bedömningar och analyser inom uppdraget.

Sista datum för att skicka in synpunkter var den 5 februari.

Energimyndigheten har mottagit synpunkter från ett flertal aktörer och synpunkterna finns nu sammanställda på Energimyndighetens sida för Kontrollstation 2017. Energimyndigheten har erhållit flera deluppdrag inför Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet.

Här hittar du information om synpunkter på NVEs uppdrag.