Sök medel inom Nätverket för vindbruk

I dag startar årets utlysning av medel inom Nätverket för vindbruk. Kommuner, regioner, länsstyrelser och ideella organisationer är välkomna att ansöka om stöd. I denna utlysning välkomnar vi i första hand ansökningar som kan främja dialogen kring vindkraftens lokala förankring och ökad lokal nytta.

I årets utlysning sätts särskilt fokus på projekt som är inriktade på lokal nytta och näringslivsutveckling kopplat till vindkraft. Ansökningstiden kommer att pågå mellan den 11 januari fram till och med den 15 mars 2016.

Det har införts nya krav för hur ansökan och projekten ska vara upplagda. Läs mer om hur projekten bäst beskrivs och organiseras för att ha störst chans att beviljas medel här.

Nätverket för vindbruk är uppbyggt kring fyra noder som samordnas av Energimyndigheten på uppdrag av regeringen. Nätverket för vindbruk har som mål att sprida kunskap om vindkraft och verka för lokal förankring och nytta där vindkraften byggs ut. Aktiviteter som kan få stöd ska vara regionalt förankrade och ha nationell betydelse för vindkraftens utbyggnad, och de ska innebära att kunskaper och erfarenheter sprids.