E-diarium

I vårt diarium kan du hitta ärenden inkomna till myndigheten fr.o.m. 2011-01-01, diarienummer, ärendemening, intressent (personnamn visas inte), inkom fr.o.m. (ärenden inkomna efter 2011-01-01), ärendestatus, avdelning.

Du kan inte hitta ärenden som är makulerade eller sekretessbelagda och personnamn.

Uppdatering av diariet sker 1 gång/dygn.

Här kan du läsa mer om Energimyndighetens allmänna handlingar.