Energiutblick 2014

Bortom 2020 – ett hållbart energisystem var temat för Energiutblick 2014. Vi skapade en konferens för att beslutsfattare i energisverige skulle få möjlighet till dialog om hur man ska kunna nå dit.

Som grundpelare att mötas kring hade vi några olika ämnen:

  • samhällsutveckling - hållbara och smarta städer
  • producerande konsumenter
  • hållbart ledarskap

Nyheter och pressmeddelanden

Till höger kan du läsa de nyheter som publicerats om Energiutblick.