I samarbete med Energimyndigheten vill Eskilstuna kommun erbjuda er deltagare på Energiutblick 2019 en givande studiebesöksdag i Eskilstuna. Ta chansen att komma dagen innan Energiutblick och lära dig mer om hur Eskilstuna arbetar med viktiga hållbarhetsfrågor.

 

Lunch

Vi träffas för gemensam lunch. Lunchen avslutas med en föreläsning om teknikhistoria på muséet. Efter det tar Eskilstuna kommun med er på en spännande studiebesökseftermiddag.

När

12:00

Var

Munktellmuseet

#energiutblick