Tidigare ärenden

Fjärrvärmenämnden hade förra verksamhetsåret, den 1 november 2016 till och med den 31 oktober 2017, två sammanträden och behandlade en medlingsansökan. Nämnden beviljade medling.

Nämnden medlade mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekund vid ett medlingstillfälle. Parterna nådde en överenskommelse vid medlingen.

Sökande hos nämnden var under perioden ett pastorat.