Tidigare ärenden

Fjärrvärmenämnden hade förra verksamhetsåret, den 1 november 2015 till och med den 31 oktober 2016, sju sammanträden och behandlade femton medlingsansökningar. Nämnden beviljade medling i samtliga ansökningar.

Nämnden medlade mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder vid fyra medlingstillfällen. Vid två av medlingstillfällena nådde parterna en överenskommelse.

Sökande hos nämnden var under perioden kommuner, kommunala bostadsbolag, en bostadsrättsförening, en ekonomisk förening, ett kommanditbolag, en stiftelse och en konsument.