Läget på energimarknaderna för biobränslen april 2017

I detta marknadsbrev redogörs för marknadsutvecklingen med spotpriser för både biodrivmedel och fasta biobränslen.

Marknadsbrevet beskriver även ett antal aktuella händelser. Ni kan bland annat läsa om att regeringen har tagit fram ett förslag om reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och diesel, att energimärkning av fastbränslepannor införs från 1 april och att den rättsliga översynen av skogsvårdslagen förlängs.

Rapporten i sin helhet hittar du till höger under rubriken Dokument.