Läget på energimarknaderna - Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter vecka 15, 2017

I veckans läget på energimarknaderna vecka 15 2017: Återhämtning av oljepriserna, stigande pris på gas och kol. Översvämningar i Australien ledde till force majeure på kolexport från gruvbolag. Priset på utsläppsrätter steg under gångna veckor.

Oljemarknaden

Under de två senaste veckorna har oljepriserna generellt stigit och återhämtat sig något från den senaste tidens relativt låga nivåer. Uppfyllandet av den produktionsminskning som avtalats mellan OPEC och andra stora oljeproducenter ökade i februari vilket varit stärkande för oljepriserna. Under februari uppfylldes minskningen som avtalats till 94 procent. Ett kortare avbrott i oljeleveranserna från Libyen under vecka 13 bidrog också till att stärka oljepriserna. Antalet aktiva oljeriggar i USA, samt den amerikanska oljeproduktionen, fortsätter att öka. I slutet av mars uppgick antalet aktiva riggar till 824 stycken, vilket är 374 fler än vid samma tidpunkt 2016.

Gasmarknaden

Priserna på den brittiska gashubben NBP och den nederländska gashubben TTF gick båda upp en aning under förra veckan till följd av kallare temperaturer. Priserna reagerade också på ett oplanerat underhållsarbete i Norge, vilket begränsade exporten. Ryska gasleveranser till Europa ökade dock efter att ha gått ned under mars månad och det kom även mer LNG-leveranserna till Europa. De europeiska gaslagren ökade den senaste veckan med 0,99 miljarder kubikmeter jämfört med veckan innan, då ökningen uppgick till 0,53 miljarder kubikmeter. Den sammanlagda fyllnadsgraden för de europeiska gaslagren uppgick i slutet av vecka 14 till 27 procent.

Kolmarknaden

Kolpriserna har stärkts under de senaste veckorna till följd av att översvämningar som uppstått i Australien efter att cyklonen Debbie drog förbi under vecka 13, vilket ledde till att landets exportkapacitet begränsades. Översvämningarna har framför allt lett till avbrott för landets järnvägstrafik och har bland annat resulterat i att gruvbolaget BHP Billiton åberopade force majeure för sin kolexport under förra veckan. Trots att efterfrågan i Europa varit relativt dämpad och kollagren välfyllda så slog prispåverkan från stillahavsmarknaden efter bortfallet av kol från Australien igenom till viss del även i Europa.

Marknaden för utsläppsrätter

Priset på utsläppsrätter inom EU ETS steg under vecka 13 då efterfrågan ökade inför att de verifierade utsläppen för 2016 skulle publiceras i början av april. Priserna fortsatte stiga även under vecka 14 till följd av att aktörer köpte på sig utsläppsrätter inför årets överlämnande i slutet av april, samt att marginalerna för bränslebaserad elproduktion förbättrades vilket ökade efterfrågan. Nyhets- och prisrapporteringsföretaget Montel rapporterar att det även synts en ökad efterfrågan på utsläppsrätter från flygbranschen den senaste tiden.