Anskaffning

På Energimyndigheten ställer vi alltid miljökrav när vi gör upphandlingar över tröskelvärdet i lagen om offentlig upphandling.

De avtal vi upphandlar är till största del avtal om tjänster men vi upphandlar även en del varor.

I de avtal där vi anser att kopplingen till vår betydande miljöpåverkan är som störst har vi valt att ställa högre miljökrav än staten i övrigt. Till exempel har vi valt att ha ett eget avtal för IT-utrustning för att säkerställa att vi vid varje avrop köper in den mest energieffektiva utrusningen på marknaden.

Upphandling

När vi inleder vårt hållbarhetsarbete har vi även valt ut upphandling som ett prioriterat område. Upphandling är ett viktigt styrmedel i omställningen till ett hållbart samhälle. Energimyndigheten ska därför alltid anskaffa hållbara varor och tjänster samt varje år välja ut minst ett område där extra höga krav ställs med avseende på hållbarhet.