Solceller

Efter samverkan med fastighetsägaren fick Energimyndigheten 2010 tillstånd att installera solceller på taket till den kontorsbyggnad där vi hyr våra lokaler i Eskilstuna.

Vi har sedan dess i tre etapper installerat solceller som nu uppgår till en yta av 390 kvadratmeter. Den el som solcellerna producerar används idag i vår serverhall och driver även belysning och datorer i delar av våra lokaler. Eftersom elförsörjningen sker med hjälp av likström så är förlusterna minimala.

På grund av att vi fram till idag inte belastat solcellerna i tillräckligt hög grad så är produktionen av el under soliga dagar mindre än vad som är möjligt, till exempel om elen hade matats direkt ut på elnätet.

El till kontorslokaler från solceller

För att bättre ta till vara den el som solcellerna producerar har vi kopplat om en del av solcellerna så att elen även går till andra delar av våra kontorslokaler. I och med detta räknar vi med att framöver kunna ta till vara mer el från solcellerna än vi har gjort hittills

Vi har även påbörjat en innovationsupphandling för att på sikt kunna lagra den el som vi under soliga dagar producerar men inte använder.

Produktion i vår solpanel

Hämtar data

Produktion i vår solpanel de senaste 8 veckorna

Hämtar data