Sökresultat

Sökresultatlista

Din sökning på ftx gav 25 träffar

 1. 2017-08-15

  Svenska kraftnät ser över den egna energianvändningen

  Även hos experter på att transportera el finns möjligheter till energieffektivisering. ... resultaten av kartläggningarna. Nya byggnader ska ha ett FTX-aggregat som återvinner värmen från utgående luft

 2. 2017-11-15

  Luftavfuktare torka tvätt

  Luftavfuktare för torkning av tvätt Luftavfuktare torka tvätt Energimyndigheten ... tilluftsventilation med värmeväxling, en så kallad FTX-anläggning. Ventilationen hjälper till att återanvända

 3. 2018-08-27

  Fjärrvärmens roll i energiomställningen - 2012.pdf

  värmeåtervinning ur frånluft med luft/luft-värmeväxlare s.k. FTX i flerbostadshus medförde en relativt liten genomsnittlig ... i isoleringsgrad för byggnader olika byggår då FTX installerades men också av att anläggningarna inte

 4. 2020-04-07

  Motivera företag_Mall Energigenomgång.docx

  (FT) Från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX) Kommentarer: Ålder på ventilationssystem?

 5. 2017-10-17

  Använd energi mer effektivt i ditt företag.pdf

  Byt till ventilationssystem med värmeåtervinning (FTX-system). • Byt till frekvensstyrda motorer i fläktarna

 6. 2017-10-18

  Energieffektivisering i företag.pdf

  (FT-system) samt frånluft och tilluft med värmeväxlare (FTX-system). Det är bästa tillgängliga teknik att optimera ... till ett ventilationssystem med värmeåtervinning (FTX-system) med SFP-tal6 som är mindre än 2,0. •

 7. 2020-09-23

  2017-001078_Programbeskrivning_E2B2.pdf

  innovationsområden: • Från- och tilluftssystem (FTX) med hög effektivitet och driftsäkerhet • Ventilation

 8. 2019-05-16

  BAS lokaler 2011.pdf

  rangordning: 1 Från- och tilluft med värmeväxlare (FTX) 2 Från- och tilluft utan värmeväxlare (FT)

 9. 2019-05-16

  BAS Flerbostadshus 2012.pdf

  rangordning: 1 Från- och tilluft med värmeväxlare (FTX) 2 Från- och tilluft utan värmeväxlare (FT)

 10. 2019-05-16

  BAS flerbostadshus 2009.pdf

  rangordning: 1 Från- och tilluft med värmeväxlare (FTX) 2 Från- och tilluft utan värmeväxlare (FT)

 1. <<
 2. <
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. >
 7. >>
Se fler resultat